Åckys kornings resultat


Korning

Domare 1: KAMLEITNER BARBRO
Domare 2: KESKINEN MARTTI
Datum: 2011-10-09
Resultat
Samarbete Fö :   10
Samarbete TL. :   08
Gripa ta tag 5 m :   12
Gripa ta tag 40 m :   12
Gripa hålla 5 m :   09
Gripa hålla 40 m :   12
Gripa slita dra 5 m :   08
Gripa slita dra 40 m:   10
Förföljande :   08
Förföljande gripande:   06
Uthållighet :   18
Social självsäkerhet:   40
Social nyfikenhet :   24
Socialt samspel :   08
Handlingsförmåga :   30
Anpassningsförmåga :   10
Koncentration :   20
Avreaktion :   40
Minnesbilder :   25
Rädsla :   16
Aggressivitet :   09
Nyfikenhet :   24
Skott :   05
Poäng :   341