Djuren

 

Mattes älskling

 

Inte gå framför mig.
Kanske jag inte följer efter dig.
Gå inte bak mig.
Kanske jag inte vill vara först.
Gå vid min sida och bara var min vän.

 

Hälsningar från din
alltid trogna hund.