Kerrie`s kornings resultat


Korning

Domare 1: KESKINEN MARTTI            
Domare 2:KAMLEITNER BARBRO
Datum: 2015-10-10
Resultat
Samarbete Fö :   04
Samarbete TL. :   08
Gripa ta tag 5 m :   12
Gripa ta tag 40 m :   12
Gripa hålla 5 m :   09
Gripa hålla 40 m :   12
Gripa slita dra 5 m :   06
Gripa slita dra 40 m:   08
Förföljande :  08
Förföljande gripande:   09
Uthållighet :   24
Social självsäkerhet:   40
Social nyfikenhet :   40
Socialt samspel :   24
Handlingsförmåga :   50
Anpassningsförmåga :   30
Koncentration :   40
Avreaktion :   20
Minnesbilder :   20
Rädsla :   12
Aggressivitet :   12
Nyfikenhet :   24
Skott :   05
Imponer/hot: 05
 Delpoäng 1 :   112
 Delpoäng 2 :   322
Poäng :   434